NÁVOD NA POUŽITÍ

- Prskavku uchopte či upevněte svisle dolů za volný konec drátu.
- Používejte jen nad nehořlavým povrchem.
- Zapalte opačný konec prskavky.
- Při zapalování nedržte proti větru.
- Prskavku držte stranou od jakékoli části těla a hořlavých materiálů.
- Nevdechujte kouř a v místnosti zajistěte dostatečné větrání.
- Obsahuje Dusičnan barnatý (barium nitrate) zdraví škodlivý při vdechování a požití.
- Použitá prskavka je horká - před uložením do komunálního odpadu ji zchlaďte ( namočení do nádoby s vodou, zapíchnutí do sněhu, ... )
- Nepoužívejte pod vlivem alkoholu.
- U chovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte v suchu, chraňte před vlhkem.
- Prskavky ( bez dozoru dospělých ) nepatří do rukou dětem, které nedosáhly minimální věkové hranice 15 let.

- Prskavky o lécle větší než 27 cm jsou určeny pro použití mimo místnost

 

 

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Od roku 2010 využíváme výhradně prskavky českého výrobce, jehož výroba splňuje veškeré bezpočnostní a hygienické normy. Všechny prskavky jsou certifikovány Státním úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.